دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
 • Environmental Management and Auditing
 • سیستم مدیریت HSE برای شرکت‌های نفت و گاز بر اساس راهنمای E&P فوروم
 • Health, Safety and Environment Management System
 • Risk Assessment and Risk Management In Work Place
 • کنترل فعالیت‌های سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • تهیه پرونده ادعانامه سلامت، ایمنی و محیط زیست
 • مدیریت ایمنی فرآیند
 • سلامت، ایمنی و محیط زیست در طراحی
 • مديريت و برنامه‌ريزي وضعيت اضطراري
 • برنامه ريزي و اجراي مانورهاي اضطراري
 • سيستم فرماندهي حوادث
 • تخليه اضطراري
 • مدیریت تغییرات از دید
 • اصول ارگونومي
 • كمك‌هاي اوليه پايه
 • آگاهي به جيوه در صنايع نفت و گاز
 • آگاهي از گاز سولفيد هيدروژن (H2S)
 • وسايل تنفسي، SCBA و مواد سمي
 • نشت و ريزش مشتقات نفتي (Oil Spill)
 • Permits To Work
 • ایمنی کار در ارتفاع
 • ایمنی جوشکاری، برشکاری و سنگ‌زنی
 • ایمنی برق
 • ايمني روي عرشه دكل حفاري دريايي
 • ايمني عمليات لرزه‌نگاري اكتشافي در خشكي
 • ایمنی حمل، نگهداری و مصرف گاز مایع
 • ایمنی نیروگاه
 • ایمنی حمل و نقل و جابجایی برای پرسنل اداری و انبار
 • آتش‌نشانی مقدماتی
 • شناسایی مخاطرات با روش HAZOP و با کمک نرم‌افزار
 • سطوح خدشه ناپذيري ايمني
 • ارزيابی پيامد با استفاده از نرم‌افزار PHAST مقدماتی
 • ارزيابی پيامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرم‌افزار( PHAST )پیشرفته
 • بررسی وضعیت ساختمان‏ها در مقابل آثار ناشی از انفجار‏های احتمالی بر اساس RP 52
 • نحوه تعیین مرزهای مناطق Impacted و Restricted و جانمایی Fire Zone ها بر اساس کد معتبر TOTAL GS 25 با استفاده از نرم‌افزار PHAST
 • ارزيابی پيامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرم‌افزار ALOHA
 • مطالعات ارزیابی کمی ریسک حوادث (QRA) در واحدهای فرآیندی
 • Introduction for fire fighting and safety systems
 • Fire water network design as per NFPA 24, hydraulic calculation software using PIPENET
 • Low expansion foam system design as per NFPA 11
 • Water spray fixed systems for fire protection as per NFPA 15
 • Fire water pump station design as per NFPA 20 & 22, IPS-E-SF-220
 • Gas based fire extinguishing system as per NFPA 12 & 2001
 • Sprinkler system as per NFPA 1
 • Fire & Gas Detection and Control in the Process Industry
 • آشنایی با مدیریت ریسک و کاربردهای صنعت بیمه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • ايمني سيستم و مديريت ريسك
 • تكنيكهاي مهندسي در ايمني سيستم
 • ايمني مشاركتي با استفاده از FUTURE WORKSHOP
 • ايمني مبتني بر رفتار و ارزيابي و كنترلهاي رفتارهاي ناايمن با استفاده از متد BBS
 • آناليز ايمني شغلي
 • تجهيزات حفاظت فردي: انتخاب، استفاده و نگهداري
 • تحقيقات حادثه(مقدماتي تا پيشرفته(
 •         Achieving  A New Safety Culture Zero Incidents
 •        Safe Handling of  Flammable and Combustible Liquids
 •          Personal Protective Equipment(Introduction)
 •   Personal Protective Equipment(Hands& Arm)
 •    Personal Protective Equipment(Foot)
 •  Personal Protective Equipment(Head)
 •  Personal Protective Equipment(Eyes& Face)
 •   Personal Protective Equipment(respiratory System)
 •   Personal Protective Equipment(Trunk& Safety Belt)
 •  Personal Protective Equipment(Emergency Washing Equipment)
 •  Personal Protective Equipment(Hearing System)
 •  Hazard Classifications and Placards/Labels
 •       Hazardous Materials Management
 •     Hot Work Permits
 •  كاربرد تكنيكFTA در ارزيابي ايمني سيستم
 • كاربرد تكنيك FM&EA در ارزيابي ايمني سيستم
 • كاربرد تكنيك HAZOP  در ارزيابي ايمني سيستم
 • كاربرد تكنيكET&BA در ارزيابي ايمني سيستم
 •  كاربرد تكنيكOS&HA در ارزيابي ايمني سيستم
 •  كاربرد تكنيكFM&EA در ارزيابي ايمني سيستم
 • ايمني مشاركتي با استفاده از FUTURE WORKSHOP
 • قابليت اطمينان انسان
 • معرفي روش Targeted Hazard Identification System
 • تحقيقات حادثه و تكنيكهاي مورد استفاده
 • كاربرد تكنيك Change Based Analysisدر آناليز حوادث
 •  ارزيابي و كنترلهاي رفتارهاي ناايمن با استفاده از متد BBS
 •  آناليز ايمني شغلي
 • ايمني كار در فضاهاي محصور
 •  Classifications and Placards/Labels
 •  ايمني حريق: ارزيابي، طراحي و نگهداري
 • طراحي سيستم هاي دستي اطفاء حريق
 • مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی ISO 14000
 • ممیزی داخلی ISO 14000
 • مبانی، تشریح الزامات، مستندسازیOHSAS 18000
 • تکنیک های ارزیابی ریسک  FTA,HAZOP,FMEA,WHATIF
 • اصول ایمنی و بهداشت کار               
 • اصول آتش نشانی                           
 • ایمنی برق                                    
 • مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار
 • ایمنی کار با جرثقیل                      
 • ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار  
 • شنایی خطرات و ارزیابی ریسک          
 • ایمنی انبار                                    
 • کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار           
 • ایمنی کار با ماشین آلات صنعتی           
 • مدیریت پیشگیری و کنترل    آتش                 
 • حوادث ناشی از کار                         
 • ارگونومی                                    
 • ایمنی در جوشکاری                        
 • ایمنی کار با آسانسور                       
 • مبانی ایمنی و بهداشت کار                  
 • اتوماسیون ناشی از کار                     
 • بیماری ناشی از کار                        
 • وسایل حفاظت فردی                        
 • اصول آتش نشانی                           
 • کار با وسایل اندازه گیری و عوامل زیان آور کار                  
 • ایمنی کار در ساختمان                   
 • ایمنی کار درعملیات ریخته گری          
 • ایمنی کاربا رایانه                           
 • روانشناسی صنعتی                          
 • ایمنی کار در معادن                         
 • ایمنی کار با مواد شیمیایی                  
 • امداد و کمک های اولیه                     
 • ایمنی حمل ونقل در کارگاه                 
 • ایمنی کار در آزمایشگاه                    
 • تهویه صنعتی                                
 • ایمنی کار با پرتو ها و تشعشعات زیان آور
 • ایمنی کار در بنادر                          
 • ایمنی کار درکشاورزی                     
 • سیستم مدیریت hse  بر مبنای مدیریت استاندارد ogp
 • گزارش نویسی رویداد ها وموارد نا ایمن بر اساس opg
 • ایمنی در فضای محصور
 • خطرات گاز سولفید هیدروزن و دی اکسید کربن
 • پدافند غیر عامل
 • مدیریت hse پیمان کاران
 • فرهنگ hse
 • آموزش عمومی آموزش عمومی hse  در ساخت و ساز
 • خانه داری صنعتی بر اساس 5s
 • سناریو در برنامه مدیریت شرایط اضطراری و بحران
 • تشریح روش hazopو استفاده از نرم افزاز pha
 • دوره آموزشی تهیه بررسی مدارک فرایند bfd/ufp/pfd/..
 • تحلیل سطح یکپارچگی   sil
 • Hse plan پیمانکاران
 • تجزیه و تحلیل پیامد حادثه با استفاده از نرم افزار phast
 • اصول ایمنی و بهداشت کار
 • مستندسازی hse
 • روش های سنجش و کنترل صدادر محیط کار ایمن
 • ارزیابی جنبه های زیست محیطی
 • دوره هاي آموزشي نرم افزارهاي تخصصي و مدل سازي زيست محيطي ، اعم از Qual2E ، Mike11, Mike she ،Screen2, ، AHP ، IWEM، Chem steer ، CDM، HEC5Q ،ECPro Expert Choice Program و بسياري نرم افزارهاي ديگر در زمينه هاي مهندسي پسماند، مهندسي فاضلاب ، پهنه بندي آلودگي ، تحليل نحوه انتشار و پخش آلودگيهاي هوا ، آب و خاك ، صدا ، سموم و راديواكتيو از منابع آلاينده ثابت و متحرك ، مدل سازي تخريب زيستگاه ها ، ارزشيابي كيفيت زيستگاه ها ، طراحي فضاي سبز و تفرجگاه ها ، برآورد حقابه هاي زيست محيطي در پايين دست سدها و نيروگاه هاي برق آبي ، كاربرد ژئوسنتيتك ها و ساير تركيبات پليمري در امور زيست محيطي ، تعيين توان خود پالايي رودخانه ها ، منظر سازي ، برآورد نرخ فرسايش خاك حوضه هاي آبخيز و...
 •  مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2008 در صنایع غذایی
 •  مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2008 در صنایع غذایی
 • ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001:2008 در صنایع غذایی
 • مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها مبتنی بر ISO 17025
 •  مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها مبتنی بر ISO 17025
 • ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها مبتنی بر ISO 17025
 •  مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مبتنی بر ISO 22000:2005
 • مستندسـازی سیستم مدیریت کیفیت در صنـایع وابسته به خودرو مبتنی بر ISO 22000:2005
 • ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو مبتنی بر ISO 22000:2005
 •  مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مبتنی بر HACCP
 •  مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مبتنی بر HACCP
 • ممیزی سیستم سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی مبتنی بر HACCP
 • مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت محیط‌ زیست در صنایع غذایی مبتنی بر ISO 14000:2004
 •  مستندسازی سیستم مدیریت محیط‌زیست در صنایع غذایی مبتنی بر ISO 14000:2004
 •  ممیزی سیستم مدیریت محیط‌زیست در صنایع غذایی مبتنی بر ISO 14000:2004
 •  مبانی و تشریح الزامات OHSAS 18000:2007 در صنایع غذایی
 • مستندسازی OHSAS 18000:2007 در صنایع غذایی
 •  ممیزی OHSAS 18000:2007 در صنایع غذایی
 • آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS در صنایع غذایی
 •  آشنایی با ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در صنایع غذایی
 •  روش‌های شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی در صنایع غذایی
 •  مبانی تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی استاندارد بین‌المللی غذا IFS
 • مبانی، تشریح الزامات، ساخت و مستندسازی استاندارد بین‌المللی اتحادیه فروشندگان مواد غذایی (BRC)
 • اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی
 • عارضه‌یابی سازمانی در صنایع غذایی
 • کنترل کیفیت آماری در صنایع غذایی
 •  طراحی سیستم آراستگی(5S) در صنایع غذایی
 • مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو مبتنی بر ISO TS 16949:2002
 •  مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو مبتنی بر ISO TS 16949:2002
 •  ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو مبتنی بر ISO TS 16949:2002
 • تربیت مشـاوران سیستم مدیـریت کیفیت در صنــایع وابسته به خودرو مبتنی بر ISO TS 16949:2002
 •  طرح‌ریزی کیفیت محصول
 •  تجزیه و تحلیل خطا و آثار ناشی آن
 •  تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری
 • فرایند تایید قطعه تولیدی
 •   کنترل فرایند آماری
 • مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی  QS 9000
 • ممیزی داخلیQS 9000
 • مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی (ISO 9001-2008)
 • ممیزی داخلی   (ISO 9001-2008)
 • بازآموزی ممیزان داخلی(ISO 9001-2008)
 • مدیریت کیفیت جامع   (TQM)
 • سیستم مدیریت یکپارچه  (IMS)
 • ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه   (IMS)
 • آشنایی با استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002:2004
 • آشنایی و مستند سازی با استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ISO TS29001
 • ممیزی داخلی در استاندارد ISO TS29001
 • دوره های آموزشی تکنیک های کیفیت
 • آشنایی با 5s
 • گسترش عملکرد کیفیت (QFD)
 • طراحی آزمایش ها(DOE)
 • هزینه های کیفیت(COQ)
 • کنترل تجهیزات اندازه گیری و آزمایش(CME)
 • نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر(TPM)
 • رویکرد حل مسئله(PS)
 • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول(APQP)
 • تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن(FMEA)
 • کنترل فرایند آماری(SPC)
 • تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری(MSA)
 • آشنایی با شش سیگما6 Sigma
 • کمربند سبز شش‌شیگما
 • کمربند سبز شش‌شیگما ناب
 • کمربند مشکی شش‌شیگما
 • کمربند مشکی شش‌شیگما ناب
 •  طراحی برای شش‌سیگما
 • خطاناپذیرسازی
 • EFQM  EFQM  تدوين اظهارنامه بر اساس مدل
 • تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM 
 • EFQM  خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي
 • EFQM   تربيت ارزياب

 

Share
 
دوره های آموزشی
دوره های مدیریت پروژه  دوره های مدیریت پروژه
مدیریت بازاریابی
دوره های مدیریت بازاریابی  دوره های مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
دوره های مدیریت مالی  دوره های مدیریت مالی
مدیریت دانش
دوره های مدیریت دانش  دوره های مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی
دوره های مدیریت منابع انسانی  دوره های مدیریت منابع انسانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات
دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات  دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت  دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
صفحه اصلی    .    درباره ما 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد بنیان محفوظ می باشد .
طراحی سایت  و بهینه سازی : ایران طراح