دوره های مدیریت پروژه
 
دوره های مدیریت پروژه
مدیریت پورتفولیو
مدیریت استراتژیک پروژه 
مدیریت طرح 
بلوغ مدیریت پروژه سازمانی  OPM3
آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP
دوره جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
دوره مدیریت پروژه ICB
مدیریت پروژه‌های   IT
ISO 10006
دوره جامع مديريت و اجراي پروژه هاي EPC
دفتر مدیریت پروژه Project Management Office - PMO
مدیریت پروژه بر اساس PRINCE 2 
مدیریت پروژه با رویکرد ساخت و ساز(PMBOK with the Construction Approach)
دوره های حوزه  دانش مدیریت یکپارچگی 
دوره  مدیریت یکپارچگی پروژه به همراه کارگاه
TAYLORING
مدیریت پیکره بندی 
فرایندهای آغازین پروژه
تدوین  10 برنامه  پروژه
فرایندهای اجرایی پروژه
فرایندهای کنترل پروژه
فرایندهای اختتامی پروژه
دوره های حوزه  دانش مدیریت محدوده 
دوره  مدیریت محدوده پروژه به همراه کارگاه
استاندارد بین المللی ساختار شکست کار پروزه ها PMI-WBS
تکنیک های خلاقیت  فردی و گروهی 
تکنیکهای تصمیم گیری
تحلیل محصول 
مهندسی ارزش
مهندسی معکوس
مهندسی سیستم
کارگاه های تسهیل کننده
دوره های حوزه  دانش مدیریت زمان پروژه ها
 مديريت زمان پروژه ها به همراه کارگاه
زنچیره بحرانی  CCPM 
استاندارد بین المللی زمانبندی پروژه ها PMI-SP
آمادگی آزمون استاندارد بین المللی زمانبندی پروژه ها PMI-SP
رویکردهای نرم افزارهای مدیریت پروژه در حوزه زمان پروژه ها 
دوره های حوزه  دانش مدیریت هزینه پروژه ها 
مدیریت هزینه پروژه به همراه کارگاه
استاندارد بین المللی ارزش کسب شده پروژه ها PMI-EV
نرم افزار مدیریت هزینه پروژه Primavera Cost Manager
رویکردهای نرم افزارهای مدیریت پروژه در حوزه هزینه  پروژه ها 
دوره های حوزه  دانش مدیریت کیفیت پروژه ها 
مدیریت کیفیت پروژه ها  به همراه  کارگاه
هزینه های کیفیت
برنامه ریزی کیفیت
ابزار کنترل کیفیت
 طراحی و بهبود فرایندها درپروژه ها     
دوره های حوزه  دانش مدیریت انسانی پروژه ها 
دوره آموزشي مديريت منابع انساني در سازمانهاي پروژه محور به همراه کارگاه
چهارچوب شایستگیهای مدیریت پروژه PMCDF 
رفتار و فرهنگ سازمان های پروژه محور
تشکیل تیم پروژه 
TEAM WORKING
ارزیابی  عملکرد تیم پروژه
مهارتهای فردی مدیران پروژه
توانمندسازی جامع مدیران پروژه بر اساس مدل AGILE
مهارتهای بین فردی مدیران
مدیریت استرس
شناسایی 9 شخصیت تیم و پرورش آنها
مدیریت فشارهای عصبی و تعارض
سیستمهای انگیزشی 
نیازسنجی آموزشی تیم پروژه
رهبری پروژه
اصول اخلاق حرفه ای مدیران پروژه براساس PMI
هفت هوش لازم برای مدیران(هوش هیجانی و ...)
استخدام بهترینها
دوره های حوزه دانش مدیریت ارتباطات پروژه ها 
مدل جامع ذینفعان
      در پروژه ها  IT 
سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه PMIS
 نرم افزار   P6  
 نرم افزار    MSP 2010
 نرم افزار    P3
MSP SERVER
گزارش نویسی فنی پروژه
گزارشات پروژه های EPC 
گزارش نویسی  پروژه
مدیریت مدارک پروژه ها
مستندسازی درس آموخته های پروژه‌ها 
مدیریت دانش در پروژه ها 
مدیریت ارتباطات در  پروژه های عمرانی
مدیریت ارتباطات در  پروژه های EPC
دوره های حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه ها 
استاندارد بین المللی ریسک پروژه ها PMI-RPM
آمادگی آزمون استاندارد بین المللی ریسک پروژه ها PMI-RPM
استاندارد ریسک ایزو 31000
نرم افزار مدیریت ریسک پروژه( Primavera Risk Analysis ( Pertmaster
دوره های حوزه دانش مدیریت تدارکات پروژه ها 
دوره آموزشي مديريت قراردادها و تداركات پروژه به همراه کارگاه
اصول و مبانی مدیریت مسائل حقوقی (بین‌المللی) 
مدیریت ادعا  Claim Management
مدیریت ریسك قراردادی
فنون برگزاری اثربخش و قانونی مناقصات
اصول مذاکرات حرفه ای و عقد قراردادها
مباحث حقوقی مربوط به مسئولیت‌های فنی، ایمنی و قراردادی مهندسان ناظر و محاسب 
مبانی حقوقی، فهرست بها، شریط عمومی پیمان و بخشنامه‌های مرتبط 
سیستم‌های اجرای پروژه (PDS)، قراردادهای طرح و ساخت و EPC و  مدیریت مهندسی در پروژه‌ها (FIDIC)
نرم افزار مدیریت تدارکات پروژه Primavera Contractor 
تامين مالي پروژه­ (Financing Project)
برون سپاری

 

Share
 
دوره های آموزشی
دوره های مدیریت پروژه  دوره های مدیریت پروژه
مدیریت بازاریابی
دوره های مدیریت بازاریابی  دوره های مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
دوره های مدیریت مالی  دوره های مدیریت مالی
مدیریت دانش
دوره های مدیریت دانش  دوره های مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی
دوره های مدیریت منابع انسانی  دوره های مدیریت منابع انسانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات
دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات  دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت  دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
صفحه اصلی    .    درباره ما 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد بنیان محفوظ می باشد .
طراحی سایت  و بهینه سازی : ایران طراح