دوره های مهندسی معدن
 
 • روش های استخراج معادن سطحی                          ترابری در معادن

 • روش های استخراج معادن زیر زمینی                        بازسازی معادن روباز

 • روش های استخراج معادن زغالسنگ                        تهویه در معادن

 • روش های استخراج و فرآوری شن و ماسه                 کوهبری و چالزنی

 • الگوی حفاری و آتشباری در معادن                            نقشه برداری عمومی

 • اصول طراحی معادن روباز                                        نقشه برداری معدنی

 • مبانی استخراج معادن روباز                                     نقشه خوانی در معدن

 • بهینه سازی تولید معادن روباز                                  مدلسازی در معادن

 • خدمات فنی در معادن                                           حمل و نقل و بارگیری در معادن

 • اصول زهکشی در معادن                                        اصول حفاری و انفجار در معادن

 • بهینه سازی پروژه های آتشباری در معان                   روش های نوین در معدنکاری

 • روش های آتشباری کنترل شده در معادن                  پیشروی در معادن زیر زمینی

 • مقدماتی DATAMINE STUDIO

 • پیشرفته DATAMINE STUDIO

 • تجهیز و آماده سازی معادن روباز

 • تهیه و بررسی طرح های بهره برداری معادن

 • طراحی جاده و رمپ در معادن

 • مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن

 • روش های استخراج سنگ های ساختمانی

 • روش های استخراج مکانیزه سنگ های ساختمانی

 • شناخت مهندسی سنگ های ساختمانی

 • طراحی پروژه های آتشباری در معادن1 (مقدماتی)           

 • طراحی پروژه های آتشباری در معادن2(پیشرفته)

 

 • روش های استخراج معادن سطحی                          ترابری در معادن

 • روش های استخراج معادن زیر زمینی                        بازسازی معادن روباز

 • روش های استخراج معادن زغالسنگ                        تهویه در معادن

 • روش های استخراج و فرآوری شن و ماسه                 کوهبری و چالزنی

 • الگوی حفاری و آتشباری در معادن                            نقشه برداری عمومی

 • اصول طراحی معادن روباز                                        نقشه برداری معدنی

 • مبانی استخراج معادن روباز                                     نقشه خوانی در معدن

 • بهینه سازی تولید معادن روباز                                  مدلسازی در معادن

 • خدمات فنی در معادن                                           حمل و نقل و بارگیری در معادن

 • اصول زهکشی در معادن                                        اصول حفاری و انفجار در معادن

 • بهینه سازی پروژه های آتشباری در معان                   روش های نوین در معدنکاری

 • روش های آتشباری کنترل شده در معادن                  پیشروی در معادن زیر زمینی

 • مقدماتی DATAMINE STUDIO

 • پیشرفته DATAMINE STUDIO

 • تجهیز و آماده سازی معادن روباز

 • تهیه و بررسی طرح های بهره برداری معادن

 • طراحی جاده و رمپ در معادن

 • مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن

 • روش های استخراج سنگ های ساختمانی

 • روش های استخراج مکانیزه سنگ های ساختمانی

 • شناخت مهندسی سنگ های ساختمانی

 • طراحی پروژه های آتشباری در معادن1 (مقدماتی)           

 • طراحی پروژه های آتشباری در معادن2(پیشرفته)

 

 • روش های استخراج معادن سطحی                          ترابری در معادن

 • روش های استخراج معادن زیر زمینی                        بازسازی معادن روباز

 • روش های استخراج معادن زغالسنگ                        تهویه در معادن

 • روش های استخراج و فرآوری شن و ماسه                 کوهبری و چالزنی

 • الگوی حفاری و آتشباری در معادن                            نقشه برداری عمومی

 • اصول طراحی معادن روباز                                        نقشه برداری معدنی

 • مبانی استخراج معادن روباز                                     نقشه خوانی در معدن

 • بهینه سازی تولید معادن روباز                                  مدلسازی در معادن

 • خدمات فنی در معادن                                           حمل و نقل و بارگیری در معادن

 • اصول زهکشی در معادن                                        اصول حفاری و انفجار در معادن

 • بهینه سازی پروژه های آتشباری در معان                   روش های نوین در معدنکاری

 • روش های آتشباری کنترل شده در معادن                  پیشروی در معادن زیر زمینی

 • مقدماتی DATAMINE STUDIO

 • پیشرفته DATAMINE STUDIO

 • تجهیز و آماده سازی معادن روباز

 • تهیه و بررسی طرح های بهره برداری معادن

 • طراحی جاده و رمپ در معادن

 • مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن

 • روش های استخراج سنگ های ساختمانی

 • روش های استخراج مکانیزه سنگ های ساختمانی

 • شناخت مهندسی سنگ های ساختمانی

 • طراحی پروژه های آتشباری در معادن1 (مقدماتی)           

 • طراحی پروژه های آتشباری در معادن2(پیشرفته)

 

 

 • مدیریت در معدن

 • دور نمای توسعه معدن و نقش آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

 • معدن از اکتشاف تا بهره برداری

 • بهره وری و تکنیک ارتقاء آن در معدن

 • صادرات مواد معدنی

 • اصول بازاریابی و فروش مواد معدنی

 • ارزیابی اقتصادی پروژه های معدنی

 

 

Share
 
دوره های آموزشی
دوره های مدیریت پروژه  دوره های مدیریت پروژه
مدیریت بازاریابی
دوره های مدیریت بازاریابی  دوره های مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
دوره های مدیریت مالی  دوره های مدیریت مالی
مدیریت دانش
دوره های مدیریت دانش  دوره های مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی
دوره های مدیریت منابع انسانی  دوره های مدیریت منابع انسانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات
دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات  دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت  دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
صفحه اصلی    .    درباره ما 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد بنیان محفوظ می باشد .
طراحی سایت  و بهینه سازی : ایران طراح