کتب مدیریت پروژه

 


 استاندارد عملی مدیریت ارزش کسب شده- جدید
 


مولف: انجمن مدیریت پروژه PMI 

مترجمان:  محمدرضا فرج مشایی، علی بیاتی و مهدی ابراهیمی 

سال نشر: 1391
 

     

   
 PMBOK در عمل - جدید
 


مولف:    هارولد کرزنر ، فرانک سالادیس

مترجم:  فرامرز خجسته

سال نشر: 1391

ناشر: 
انتشارات آریانا

     

   
 سنجه ها، شاخص های کلیدی عملکرد و نشان گرهای مدیریت پروژه - جدید
 


مولف:    هارولد کرزنر

مترجمان:  علی بیاتی، مهدی ابراهیمی و فرشید ابراهیمی

سال نشر: 1391
 

    

   
 
 مدیریت ادعا در پروژه های ساخت - جدید
 


مولف: رگ توماس

مترجم:  حسین نادری

سال نشر: 1391

ناشر: 
انتشارات مهربان


 

   
 
 مبانی ارزیابی پروژه و آموخته ها - جدید
 


مولف:    ویلیس اچ. توماس

مترجم:  عبدالکریم پهلوانی

سال نشر: 1391

ناشر: 
انتشارات مهربان

     

   
 مهارت های رهبری پروژه از تئوری تا عمل -  جدید
 


مولف:    Jeffrey k. Pinto

مترجمان:  ماندانا کریمی، بهنام بیتا

سال نشر: 1390

ناشر: 
انتشارات مهربان


    

   
 
 تکنیک های سنجش مبتنی بر شایستگی مدیران- جدید
 


مولف:  Shirley fletcher

مترجمان:  مهدی اسدی، علی بیاتی

سال نشر: 1390

ناشر: 
انتشارات مهربان

تلفن ناشر:  66952090 
     

   
 
 اصول قراردادهای خرید لیسانس برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - جدید
 


مولف:  مرتضی محمدی

مترجمان:  

سال نشر: 1390

ناشر: 
انتشارات مهربان

 

   
 
 مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور - جدید
 


مولف:  Kaj U. Koskinen

مترجمان:  عبدالکریم پهلوانی، علی بیاتی

سال نشر: 1390

ناشر: 
انتشارات مهربان

 

   
 
 کتاب راهنمای برنامه ریزی و مدیریت پروژه  با MSP2007 
 


مولف:  داود احمدیان نژاد

مترجمان: 

سال نشر: 1389

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول     

   
 کتاب استاندارد یکپارچگی مدیریت پروژه و برنامه   
 


مولف:  آر. مکس وایدمن
مترجمان: 

مترجمان: مهدیه جعفری، طاهره اصغری و علی مختاری


سال نشر: 1388

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: 9789648437256
 

   
 کتاب مدل بلوغ جامع مدیریت پروژه
 


مولف:  حسین ناصری، مسعود منوچهری، سیدحسین اصولی دزفولی،  علیرضا مختار، محمدرضا صمیمی، آرنوش شاکری

مترجمان: 

سال نشر: 1387

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول 

شابک:   9789648437379     

   
 کتاب مدل تعالی سازمان های پروژه محور
 


مولف:  احسان نجابت، رضا مورعی، علیرضا نعمتی، آرش امیرخانی و حسن ابراهیمی

مترجمان: 

سال نشر: 1387

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک:  9789648437362
     

   
 
 کتاب استاندارد بین المللی ایزو 10006
 


مولف:  موسسه بین المللی استاندارد 

مترجم: امید رضا ریاحی

سال نشر: 1388

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: 4-29-8437-964-978     

   
   
 مدیریت کیفیت در پروژه ها و برنامه ها 
 


مولف:  لوئیس آر. آیرلند

مترجمان: سلما رضوانجو، بیژن ساعدپناه، فواد کریمیان

سال نشر: 1387

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: 1-20-8437-964-978
     

   
 مدیریت تغییرات پروژه
 


مولف:  جیمز هزیگنتون، داریل کانر، نیکولاس هورنی

مترجمان: مدیا شکیبا،  سارا رضایی وصال،  سارا یارمحمدی

سال نشر: 1387

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: --
 

درباره کتاب:

اين كتاب در ابتدا به توضيح ابزارهايي كه براي مديريت تغييرات سازمان لازم است مي پردازد. سپس اين ابزارها را در روش هاي مديريت پروژه، طراحي مجدد فرايند و پروژه هاي اس. اي. پي به كار مي گيرد. اين شيوه كاربردي به خواننده ديد جديدي در مورد مديريت تغييرات سازماني در پروژه هاي كلان مي دهد. همچنين روشي گام به گام براي استفاده از مجموعه روش هاي مديريت تغييرات سازماني ارائه مي كند كه در نتيجه آن هزينه هاي اضافي و ميزان انحراف از زمان بندي و توليد به ميزان پيش بيني شده، كاهش مي يابد. در اين كتاب مخاطرات راهبردي و تدبيري و تغييرات همراه آن و مجموعه روش هاي مديريت تغييرات سازماني معرفي مي شود و راهنمايي در زمينه اجراي مديريت تغييرات سازماني در اختيار خواننده قرار مي گيرد. علاوه بر موارد فوق، چگونگي تكميل مديريت تغييرات سازماني در مديرت پروژه و چگونگي استفاده از مديريت تغييرات سازماني در روند طراحي مجدد پروژه آموزش داده مي شود. در انتها به عنوان نمونه موردي، به كار گيري مديريت تغييرات پروژه در پروژه هاي اس. اي. پي و چگونگي به كارگيري مديريت تغييرات پروژه در پروژه هاي كلان توضيح داده مي شود.

 
 مدیریت تدارکات پروژه
 


مولف:  کویتین فلمینگ

مترجمان: زهره قاضی میر سعید،  سارا رضایی وصال، مریم درخشان

سال نشر: 1387

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: --
 

درباره کتاب:

در اين كتاب ابتدا تعريف جامعي از تداركات پروژه و مفهوم آن ارائه شده است. روش ها و فناوري هاي تداركات، انواع موافقتنامه ها و پيمان هاي مورد استفاده، ريسك ها و چالش هاي پيش روي تداركات جهت اجراي فرآيندهاي مديريت تداركات بر مبناي استاندارد پيكره دانش مديريت پروژه نيز در بخش هايي از كتاب معرفي شده اند. اين كتاب به دسته بندي تداركات و الزامات پيرامون آن و همچنين نحوه تعيين بخشي از محدوده پروژه كه بايد در مورد آن خريد و تداركات صورت گيرد، اشاره مي كند. در بخشي از كتاب، بسترهاي حقوقي و روابط قانوني مورد نياز تداركات پروژه اعم از انواع پيمان ها و موافقتنامه هاي گروهي و نظام نامه ها مورد بحث قرار مي گيرد. بديهي است تداركات پروژه به عنوان يكي از حوزه هاي مديريت پروژه به دور از ريسك و عدم قطعيت نخواهد بود لذا سعي شده است در اين كتاب هرچند به صورت مختصر به مبحث مديريت ريسك در امر تداركات پروژه اشاره گردد. 

 

 

 

     ايجاد مراكز تعالي مديريت پروژه

 


مولف:  دنيس بولز

مترجمان: احسان بلوريان، فرحناز  عرب حسني، آذرخش مك وندي

سال نشر: 1386

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: 2-23-8437-964-978
     

 

 

    مديريت راهبردي پروژه

 


مولف:  توني گراندي، لورا براون

مترجم: پرهام  ناظم زمردي

سال نشر: 1386

ناشر: 
انتشارات پتروشيمي

نوبت چاپ: اول

شابک: 4-16-8437-964-978
     

 

    نظام نامه ی خود سنجي دانش و تجربه مديريت پروژه

 


مترجم: علي بياتي

تاريخ نشر: 1385

ناشر: 
انتشارات رسا

نوبت چاپ: اول

شابک: 638-317-964


 

    چارچوب توسعه ی شايستگي مدير پروژه (از موسسه PMI) (به همراه لوح فشرده)

 


مترجم: علي بياتي، حسين ناصري      

تاريخ نشر: 1385

ناشر: 
انتشارات رسا

نوبت چاپ: اول

شابک: 8-639-317-964
 

 

     مديريت پروژه ارزش کسب شده (EVPM)

 


مولف: مهندس محمدرضا فرج مشائي      

تاريخ نشر: 1385

ناشر: 
انتشارات رسا

نوبت چاپ: اول

شابک: 1-637-317-964
 

 

    آزمون حرفه اي مديريت پروژه همراه با لوح فشرده ترجمه راهنماي پيکره دانش مديريت پروژه 


مترجمين: مهندس احسان نجابت - مهندس سيد حسين اصولي دزفولي - مهندس حسين ناصري - علي بیاتي -                 علي افخمي

تاريخ نشر: 1384

ناشر: 
انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشيمی ايران  

نوبت چاپ: اول

شابک:  
 


 

 

    استاندارد عملي انجمن مديريت پروژه براي ساختارهاي شکست کار

 


مترجمين:    مهندس احسان نجابت -  مهندس سيد حسين اصولي دزفولی

تاريخ نشر:   1382

ناشر:          
انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشيمی ايران  

نوبت چاپ:   اول

شابک:        4-9-93492- 

 

Share
 
دوره های آموزشی
دوره های مدیریت پروژه  دوره های مدیریت پروژه
مدیریت بازاریابی
دوره های مدیریت بازاریابی  دوره های مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
دوره های مدیریت مالی  دوره های مدیریت مالی
مدیریت دانش
دوره های مدیریت دانش  دوره های مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی
دوره های مدیریت منابع انسانی  دوره های مدیریت منابع انسانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات
دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات  دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت  دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
صفحه اصلی    .    درباره ما 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد بنیان محفوظ می باشد .
طراحی سایت  و بهینه سازی : ایران طراح