پایان نامه های مدیریت پروژه

تاريخ تصويب

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

دانشجو

موضوع پايان نامه

 

آبان ماه 91

دکتری

مدیریت تولید و عملیات

تهران

یونس جبارزاده

توسعه تئوری مادری در سازمانهای پروژه محور

 

آبان ماه 91

دکتری

مديريت بازرگاني 
(گرايش رفتار و منابع انساني)

علامه طباطبايي

صديقه حسيني صفا

الگویی برای اندازه گیری بهره وری مدیریت منابع انسانی در در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

خرداد ماه 91

کارشناسي ارشد

مدیریت صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی

ساسان مظاهری

انتخاب سبد پروژه بر پایه سنجش کارایی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی

 

بهمن ماه 90

دکتری

مدیریت پروژه و ساخت

تربیت مدرس

هانی اربابی

طراحی الگوی همسویی کنترل استراتژیک و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

 

 

فايل مقاللات

فايل دفاعيه

تاريخ دفاع

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

دانشجو

موضوع پايان نامه

 

 

ارائه الگویی برای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور بر اساس رویکرد استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK

 

 

 

91

کارشناسي ارشد

مدیریت اجرایی

علم و صنعت

امید حسن نژاد

 

 

 

ارائه چارچوب مکانیزم های تسهیم دانش پروژه در سازمان های پروژه محور
(مطالعه موردی سازمان پروژه محور فعال در صنعت پتروشیمی)

 

 

 

91

کارشناسي ارشد

مدیریت فناوری اطلاعات

تهران

حیدر پرماه

 

ريشه يابي علل تغييرات در پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

پیمان سلطانی ملا یعقوب

 

بررسي موانع بکارگيري فناوري اطلاعات در پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

فرزانه غلام ابولفضل

 

ارزيابي دلايل ريشه اي ادعاهاي پيمانکار در پروژه هاي پتروشيمي ايران

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

مریم فضلغلی

 

بررسي محدوديتها, مزايا ومعايب بکارگيري مديران خارجي در پروژه هاي نفتي ايران

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

محمود قلی پور

 

آموخته ها از مشارکتهای بین المللی در پروژه های بزرگ پتروشیمی در ایران

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

رضا فتح اله زاده عطار

 

مطالعه وشناسايي فاکتورهاي موثر در بهره وري و موفقيت  دفتر مديريت پروژه در  مديريت سبد  پروژه ها

 

 

http://www.pmir.com/images/ppt.jpg

90

کارشناسي ارشد

 

آزاد علوم تحقیقات

فاطمه رضایی

 

کمينه سازي اتلاف در پروژه هاي پتروشيمي ايران با استفاده از اصول ساخت ناب

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

-

کلگری - شریف

شیما قوامی

 

 

بررسي سيستم مديريت اجرا Construction Management)) و كاربرد آن در صنعت پتروشيمي در ايران به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي

 

 

 

87

کارشناسي ارشد

عمران

تهران

محمد رحماني اصل

 

 

اندازه گيري رقابت پذيري در کسب و کار الکترونيکي: حوزه بررسي صنايع پتروشيمي ايران 

 

 

 

87

دکتري

مديريت صنعتي

تهران

حسين صفري

 

 

توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها با رويكرد طراحي معماري DSS

 

 

 

خردادماه 86

دکتري

صنايع

علم وصنعت

محمد علي هاتفي

 

 

تحلیل محیطی (بررسی فرصتها و تهدیدها) صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک

 

 

 

اسفند 86

کارشناسي ارشد

صنايع

امام حسين(ع)

مهدی میرمظاهری

 

 

بررسي رابطه تكنولوژي اطلاعات و ساختار سازمانی با يادگيرندگي سازماني در شركتهاي تابعه پتروشيمي و شركتهاي مشاوره‌اي (EP)  و ساخت و نصب در سال  1386

 

 

 

دي 86

کارشناسي ارشد

مديريت دولتي

مرکز آموزش مديريت دولتي

فضل‌اله زارعپور نصيرآبادي

 

 

مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در طرح هاي پتروشيمي بامعيارهاي تفكرناب(محدوده خرید و تامین تجهیزات و مواداولیه)

 

 

 

آبان 86

کارشناسي ارشد

صنايع

امام حسين(ع)

سيد جواد موسي کاظمي

 

 

بررسی فرآیند مناقصه گزاری در سیستم طرح و ساخت (EPC) به منظور شناسایی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در مناقصات EPC صنعت پتروشیمی ایران.

 

 

 

17/07/1386

کارشناسي ارشد

عمران

دانشگاه تهران

محمد مهدی عباس زاده

 

 

بررسی موجودیتPMO و تعیین چالشها و بستر های پیاده سازی PMO در شرکتهای عضو انجمن مهندسی و پیمانکاری صنایع نفت(پتروشیمی) و نیرو و ارائه مدلی برای پیاده سازی PMO

 

 

 

05/06/1386

کارشناسي ارشد

مديريت پروژه و ساخت

شهيد بهشتي

هاني اربابي

 

 

تجزيه و تحليل پروژه هاي بزرگ ساخت بر مبنای مديريت ريسک

 

 

 

28/11/1385

کارشناسي ارشد

صنايع

تهران

ابوطالب گرئي

 

 

بررسي بلوغ سازماني مديريت پروژه(OPM3) در شرکت EIED به عنوان پيمانکار عمومي

 

 

 

10/10/1385

کارشناسي ارشد

صنايع

سازمان مديريت صنعتي

بهروز بهمن زنگي

 

 

متدولوژي تعيين سهم فعاليتها در تاخيرات پروژه به تفکيک مسئولين

 

 

 

10/5/1383

کارشناسي ارشد

صنايع

اميرکبير

امين تروهيد

 

 

تعيين زنجيره بحرانی با توجه به تعامل موجود مابين ريسک پروژه و اندازه بافرها

 

 

 

26/6/1384

کارشناسي ارشد

صنايع

علم وصنعت

بهزاد آشتياني

 

 

بررسی علل تاخیرات پروژه ها مبتنی بر مدیریت دانش

 

 

 

25/8/1384

کارشناسي ارشد

صنايع

دانشگاه امام حسین

سعيد زرآبادی پور

 

 

طراحي مدل انتخاب پيمانکاران ساخت ونصب در پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

29/9/1384

کارشناسي ارشد

صنايع

شريف

مريم مير هادي فرد

 

 

بررسی تغييرات پروژه و شيوه هاي مواجه با آن

 

 

 

 

کارشناسي ارشد

صنايع

سازمان مديريت صنعتي

پروين هوشمندزاده،تکتم ضابطيان

 

 

بررسي و تحليل دلايل تاخيرات ساخت تجهيزات پتروشيمي و ارائه راه حل جهت علل قابل کنترل مطالعه موردي طرح الفين ششم

 

 

 

19/9/1384

کارشناسي ارشد

مديريت پروژه

تربيت مدرس

محمد خوشناو قاضي

 

 

بررسي روشها و معضلات اندازه گيري پيشرفت پروژه و ارائه روش بهينه

 

 

 

27/11/1384 

کارشناسي ارشد

صنايع

آزاد-تهران جنوب

مهدي اسدي

 

 

بررسي نظريه مديريت SMART در مديريت پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

1385

کارشناسي ارشد

مديريت صنعتي

آزاد- علوم تحقيقات

امير عباس بختياري

 

 

بررسي و شناسايي معيارهاي ارزيابي موفقيت پروژه

 

 

 

1384

کارشناسي ارشد

مديريت پروژه

شهيد بهشتي

مهرداد مهدوي

 

 

برنامه ريزي پروژه با استفاده از روش SMART

 

 

 

1385

کارشناسي ارشد

صنايع

دانشگاه امام حسین

جليل نجف زاده

 

 

بررسي كاربرد مدل بالندگي سازماني مديريت پروژه (OPM3) در صنعت پتروشيمي (مطالعه موردي يكي از شركت‌هاي پيمانكاري پروژه‌هاي پتروشيمي)

 

تاريخ تصويب

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

دانشجو

موضوع پايان نامه

 

آبان ماه 91

دکتری

مدیریت تولید و عملیات

تهران

یونس جبارزاده

توسعه تئوری مادری در سازمانهای پروژه محور

 

آبان ماه 91

دکتری

مديريت بازرگاني 
(گرايش رفتار و منابع انساني)

علامه طباطبايي

صديقه حسيني صفا

الگویی برای اندازه گیری بهره وری مدیریت منابع انسانی در در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

خرداد ماه 91

کارشناسي ارشد

مدیریت صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی

ساسان مظاهری

انتخاب سبد پروژه بر پایه سنجش کارایی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی

 

بهمن ماه 90

دکتری

مدیریت پروژه و ساخت

تربیت مدرس

هانی اربابی

طراحی الگوی همسویی کنترل استراتژیک و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

 

 

فايل مقاللات

فايل دفاعيه

تاريخ دفاع

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

دانشجو

موضوع پايان نامه

 

 

ارائه الگویی برای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور بر اساس رویکرد استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK

 

 

 

91

کارشناسي ارشد

مدیریت اجرایی

علم و صنعت

امید حسن نژاد

 

 

 

ارائه چارچوب مکانیزم های تسهیم دانش پروژه در سازمان های پروژه محور
(مطالعه موردی سازمان پروژه محور فعال در صنعت پتروشیمی)

 

 

 

91

کارشناسي ارشد

مدیریت فناوری اطلاعات

تهران

حیدر پرماه

 

ريشه يابي علل تغييرات در پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

پیمان سلطانی ملا یعقوب

 

بررسي موانع بکارگيري فناوري اطلاعات در پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

فرزانه غلام ابولفضل

 

ارزيابي دلايل ريشه اي ادعاهاي پيمانکار در پروژه هاي پتروشيمي ايران

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

مریم فضلغلی

 

بررسي محدوديتها, مزايا ومعايب بکارگيري مديران خارجي در پروژه هاي نفتي ايران

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

محمود قلی پور

 

آموخته ها از مشارکتهای بین المللی در پروژه های بزرگ پتروشیمی در ایران

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

کلگری - شریف

رضا فتح اله زاده عطار

 

مطالعه وشناسايي فاکتورهاي موثر در بهره وري و موفقيت  دفتر مديريت پروژه در  مديريت سبد  پروژه ها

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

 

آزاد علوم تحقیقات

فاطمه رضایی

 

کمينه سازي اتلاف در پروژه هاي پتروشيمي ايران با استفاده از اصول ساخت ناب

 

 

 

90

کارشناسي ارشد

-

کلگری - شریف

شیما قوامی

 

 

بررسي سيستم مديريت اجرا Construction Management)) و كاربرد آن در صنعت پتروشيمي در ايران به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي

 

 

 

87

کارشناسي ارشد

عمران

تهران

محمد رحماني اصل

 

 

اندازه گيري رقابت پذيري در کسب و کار الکترونيکي: حوزه بررسي صنايع پتروشيمي ايران 

 

 

 

87

دکتري

مديريت صنعتي

تهران

حسين صفري

 

 

توسعه مدل يكپارچه ريسك پروژه ها با رويكرد طراحي معماري DSS

 

 

 

خردادماه 86

دکتري

صنايع

علم وصنعت

محمد علي هاتفي

 

 

تحلیل محیطی (بررسی فرصتها و تهدیدها) صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک

 

 

 

اسفند 86

کارشناسي ارشد

صنايع

امام حسين(ع)

مهدی میرمظاهری

 

 

بررسي رابطه تكنولوژي اطلاعات و ساختار سازمانی با يادگيرندگي سازماني در شركتهاي تابعه پتروشيمي و شركتهاي مشاوره‌اي (EP)  و ساخت و نصب در سال  1386

 

 

 

دي 86

کارشناسي ارشد

مديريت دولتي

مرکز آموزش مديريت دولتي

فضل‌اله زارعپور نصيرآبادي

 

 

مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در طرح هاي پتروشيمي بامعيارهاي تفكرناب(محدوده خرید و تامین تجهیزات و مواداولیه)

 

 

 

آبان 86

کارشناسي ارشد

صنايع

امام حسين(ع)

سيد جواد موسي کاظمي

 

 

بررسی فرآیند مناقصه گزاری در سیستم طرح و ساخت (EPC) به منظور شناسایی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در مناقصات EPC صنعت پتروشیمی ایران.

 

 

 

17/07/1386

کارشناسي ارشد

عمران

دانشگاه تهران

محمد مهدی عباس زاده

 

 

بررسی موجودیتPMO و تعیین چالشها و بستر های پیاده سازی PMO در شرکتهای عضو انجمن مهندسی و پیمانکاری صنایع نفت(پتروشیمی) و نیرو و ارائه مدلی برای پیاده سازی PMO

 

 

 

05/06/1386

کارشناسي ارشد

مديريت پروژه و ساخت

شهيد بهشتي

هاني اربابي

 

 

تجزيه و تحليل پروژه هاي بزرگ ساخت بر مبنای مديريت ريسک

 

 

 

28/11/1385

کارشناسي ارشد

صنايع

تهران

ابوطالب گرئي

 

 

بررسي بلوغ سازماني مديريت پروژه(OPM3) در شرکت EIED به عنوان پيمانکار عمومي

 

 

 

10/10/1385

کارشناسي ارشد

صنايع

سازمان مديريت صنعتي

بهروز بهمن زنگي

 

 

متدولوژي تعيين سهم فعاليتها در تاخيرات پروژه به تفکيک مسئولين

 

 

 

10/5/1383

کارشناسي ارشد

صنايع

اميرکبير

امين تروهيد

 

 

تعيين زنجيره بحرانی با توجه به تعامل موجود مابين ريسک پروژه و اندازه بافرها

 

 

 

26/6/1384

کارشناسي ارشد

صنايع

علم وصنعت

بهزاد آشتياني

 

 

بررسی علل تاخیرات پروژه ها مبتنی بر مدیریت دانش

 

 

 

25/8/1384

کارشناسي ارشد

صنايع

دانشگاه امام حسین

سعيد زرآبادی پور

 

 

طراحي مدل انتخاب پيمانکاران ساخت ونصب در پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

29/9/1384

کارشناسي ارشد

صنايع

شريف

مريم مير هادي فرد

 

 

بررسی تغييرات پروژه و شيوه هاي مواجه با آن

 

 

 

 

کارشناسي ارشد

صنايع

سازمان مديريت صنعتي

پروين هوشمندزاده،تکتم ضابطيان

 

 

بررسي و تحليل دلايل تاخيرات ساخت تجهيزات پتروشيمي و ارائه راه حل جهت علل قابل کنترل مطالعه موردي طرح الفين ششم

 

 

 

19/9/1384

کارشناسي ارشد

مديريت پروژه

تربيت مدرس

محمد خوشناو قاضي

 

 

بررسي روشها و معضلات اندازه گيري پيشرفت پروژه و ارائه روش بهينه

 

 

 

27/11/1384 

کارشناسي ارشد

صنايع

آزاد-تهران جنوب

مهدي اسدي

 

 

بررسي نظريه مديريت SMART در مديريت پروژه هاي پتروشيمي

 

 

 

1385

کارشناسي ارشد

مديريت صنعتي

آزاد- علوم تحقيقات

امير عباس بختياري

 

 

بررسي و شناسايي معيارهاي ارزيابي موفقيت پروژه

 

 

 

1384

کارشناسي ارشد

مديريت پروژه

شهيد بهشتي

مهرداد مهدوي

 

 

برنامه ريزي پروژه با استفاده از روش SMART

 

 

 

1385

کارشناسي ارشد

صنايع

دانشگاه امام حسین

جليل نجف زاده

 

 

بررسي كاربرد مدل بالندگي سازماني مديريت پروژه (OPM3) در صنعت پتروشيمي (مطالعه موردي يكي از شركت‌هاي پيمانكاري پروژه‌هاي پتروشيمي)

 

 

Share
 
دوره های آموزشی
دوره های مدیریت پروژه  دوره های مدیریت پروژه
مدیریت بازاریابی
دوره های مدیریت بازاریابی  دوره های مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
دوره های مدیریت مالی  دوره های مدیریت مالی
مدیریت دانش
دوره های مدیریت دانش  دوره های مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی
دوره های مدیریت منابع انسانی  دوره های مدیریت منابع انسانی
مدیریت نگهداری و تعمیرات
دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات  دوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات
مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت  دوره های مدیریت تولید،بهره وری و کیفیت
صفحه اصلی    .    درباره ما 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد بنیان محفوظ می باشد .
طراحی سایت  و بهینه سازی : ایران طراح